Go, celebrate the gift of life!

You are currently browsing the archives for March, 2012.

Pasakalye sa Tag-araw


Summer na!

Nagbubunyi ang langit sa masiglang kulay na asul habang mahinhin itong sinusuyod at kinikiliti ng malabulak na mga ulap. Sa lupa, ramdam ng mortal na balat ang kakaibang init ng halik ng haring araw. Hatid ng init na ito ang daluyong ng masasayang mga alaala–mga maliliit na piraso ng langit–sa panahon ng tag-araw:

Ang maingay na panahon ng taguan, patintero, at habulan na sumubok sa kakayahan ng tsinelas na goma.

Ang masiglang pagtatampisaw sa mga ilog at lawa, at pamimingwit, at ang pamamangka.

Ang maigting na pag-aagawan sa lumang duyan na kahit butas na ay kaakit-akit pa ring sakyan.

Ang masuyong paghalik sa paa ng alon at malambing na paghampas nito sa dalampasigan.

Ang namaos na lalamunan sa pagkanta sa videoki sa mga reunion at pistahan.

Ang matatamis na ngiti at maiinit na yakap na pasalubong sa mga nagbabakasyon na balikbayan.

Ang matiyagang paghihintay sa pagdaan ng mamang sorbetero sa kanto, at ang pananabik na matikman ang sorbetes bago pa matunaw ito.

Ang paghimlay ng araw sa kanluran, ang pagsalisi ng gabi, at ang pagdiriwang ng mga tsismoso at tsismosa sa labas ng bahay, sa ilalim ng kahaliling liwanag. Kuwentuhang walang humpay hanggang lumalim ang gabi, kasabay ng pag-awit ng mga kuliglig sa gabing pangko ng punong mangga ang buwan.

Ang mga ito ay ilan lamang sa mga larawang kaakit-akit na iginuguhit ng panahon ng tag-araw, mga larawang patuloy nating minamahal, binabalikan, ipinagdiriwang, at iniingatan. Dahil ang summer sa Pilipinas ay panahon ng pagtatampisaw sa saya, ng pagtupad sa mga pangako at pagtanaw sa pag-asa, ng mga paglalakbay, ng pagsalubong sa buhay, ng pakikipag-isang dibdib sa kalikasan, at ng muling pakikipagniig sa lupang pinagmulan.

(published online last summer at the Kablogs Journal.)

Posted 5 years, 7 months ago at 1:23 pm.

54 comments

Jealous of the Wind


It was on a windy afternoon when I realized I am jealous of the wind. I saw how it slowly lifted a blue kite from the ground and dangled it up in the air to the delight of the kite’s owner, a handsome little boy. I thought it would be so much fun if I could be the wind!

I would fly and and glide in the wide, bright blue sky.

I would climb toward Brother Sun to greet him, and chat with Sister Moon from dusk till dawn.

I would rouse the sleepy branches of a mango tree and ask them to dance gently.

I would sing. Yes, I would sing, because the heaven hears the wind’s hundreds of verses.

I would command a pack of cottony clouds to sail to the east, to my beloved country where the sun rises early.

I would twirl and tumble over each great valley and plateau and marvel at God’s creation below.

I would pass over vast plains and savor the view of its evenness, of eternal rice fields and blankets of green shrubs.

I would touch the earth and blow soberly over the grasses and flowers. Oh, it would be delightful to see long-stemmed flowers waving a thousand arms!

I would bring rain clouds to dry, barren lands so the earth can quench its thirst and its creatures could stop dreaming of the rain.

I would playfully make dragons out of the sea water and let them rise above pirate ships to scare pirates.

I would stalk a maya bird hovering in a branch or a Philippine eagle soaring above a large blue lake.

There are so much more fun things I would do if I could be the wind, and that includes kissing your cheeks gently and blowing all your worries away.

Tell me, what would you do if you were the wind? 🙂

(Reposted. An Aug.2009 blog entry)

Posted 5 years, 7 months ago at 10:47 am.

48 comments

And the Journey Begins #20


Because sometimes there doesn’t have to be a grand reason to take a photograph 😉

Posted 5 years, 7 months ago at 11:32 am.

23 comments

ate


we speak of same dreams, of everyday ordinary moments. we bicker (sometimes). we laugh. we cry over shallow reasons. we love to talk. we talk even through tears. we talk even in silence.

i think this is why God drew us to one another and bless us with each other’s presence. because you are just like me. and i am just like you. and through you i see and know and feel every day how it is to have a big sis.

happy birthday, ‘te!

—————————————————————-
today, i give a special shout out to all you kind and nice and sweet women bloggers who have been dropping in here: happy women’s day! let’s go and celebrate our womanhood 🙂

Posted 5 years, 7 months ago at 11:03 am.

23 comments