Go, celebrate the gift of life!

You are currently browsing the archives for May, 2011.

Pagpaparaya sa Panahon


Gusto kong madalas na umupo nang ganito, sa lugar ding ito, sa iba-ibang panahon. Kung bakit kasi hindi ko mahabul-habol ang oras. Kung aabutan ko’y makikiusap ako at magmamakaawang tumigil siya sandali. Para mas lalo pang lumawig ang aking pagbuntung-hininga. Para mas matagal ko pang makapiling ang mailap na katahimikan. Para lalo pa akong maakit na magtampisaw sa nakapaligid na kagandahan. Para lalong may panahon akong magpalutang-lutang na parang lobong paakyat sa ulap at masayang sumasalubong sa liwanag ng araw.

Subalit, sadyang kaaway ko ang oras. Patuloy ko mang ilapit ang sarili ko rito, patuloy rin akong tatakbuhan nito.

Posted 6 years, 5 months ago at 10:59 am.

29 comments