Go, celebrate the gift of life!

You are currently browsing the Victoria category.

sa panahong masarap magtampisaw


isinisilang sa aking balat
ang butil-butil na pawis
kapag dumarating ka.

naninindigan ka’t
di mapatid-patid
ang pagsuyo sa akin
ng mainit na hangin.

ngunit sa gitna ng Mayo,
nagbabadya ang maagang pag-alis mo.
tangkain ko man na pigilan
ay hindi ko kayang gawin ito.

at ang tanging matitira sa akin
ay mga nakangiting anino sa paanan
ng aking alaala.

magpapaalam na naman ba ako sa iyo,
tag-araw?

Posted 6 years, 5 months ago at 6:30 pm.

22 comments