Go, celebrate the gift of life!

You are currently browsing the Minsang Hirit category.

Minsang Hirit #1: Tanong

kapag ang bata ay nagtanong
malamang sa hindi ay manganak ito
ng isandaan pang mga tanong

madaling sagutin ang tanong
ng isang bata
kahit pa isandaang beses kong sagutin
ang isandaang mga supling ng kanyang tanong

ang mahirap sagutin
ay ang iyong katanungan na bagamat iisa lang
ay habambuhay akong ikukulong
sa isandaan nitong pakahulugan.

**Apologies to my non-Filipino readers.

Posted 6 years, 8 months ago at 2:31 pm.

54 comments